Home » Sales Force » Sicilia » Elisa Rotella

Elisa Rotella

Elisa Rotella

Sales Field Trainer

Area terapeutica: endocrinologia / diabetologia
Regione: Sicilia orientale (Catania, Messina, Siracusa e Ragusa).